Waste from Electrical and Electronic Equipment

WEEE = El-Skrot

Udtrykket WEEE er EU-kort for Waste from Electrical and Electronic Equipment. WEEE omhandles i EU-parlamentets Direktiv 2012/19/EU - til dagligt kaldet WEEE-direktivet - som sigter mod at reducere den miljømæssige belastning fra el-skrot.

Det sker ved at tilskynde producenter til at producere miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter og ved at opstille regler for producenter, importører og fjernsælgere af elektrisk og elektronisk udstyr ind i EU for at øge genanvendelse og recirkulering af el-skrot.

Overordnet set etablerer WEEE-direktivet et udvidet producentansvar, hvorved producenten / importøren / fjernsælgeren af elektrisk og elektronisk udstyr bliver ansvarlig for organiseringen og finansieringen af håndteringen af el-skrot på en miljømæssigt bæredygtig måde.

WEEE-direktivet er stort, omfattende, detaljeret, komplekst, hænger sammen med andre regelværk og er implementeret i national lovgivning i de enkelte medlemslande. Alle de nationale regelværker indeholder sanktioner i tilfælde af overtrædelse. Tag et kig på en kort animationsvideo herunder for at få et lille overblik over WEEE-regelværket.

Omfanget og rækkevidden af WEEE-direktivet vil overraske mange. Blot nogle få eksempler: kabler / ledninger er el-skrot hvis de har stik, legetøj er el-skrot hvis det, for eksempel, bare har et LED-lys i sig og elcykler er el-skrot. Der er få undtagelser, som navnlig drejer sig om elektrisk og elektronisk udstyr til anvendelse i nationalsikkerhedsmæssige sammenhænge. Sanktionerne består for det meste af bøder, som kan være anseelige, men WEEE-direktivet og en række andre, sammenhængende EU-regelværker er i færd med at blive justeret, og indenfor nær fremtid vil regelværket blive styrket og strammet - også når det kommer til sanktioner.

I vores undersøgelser af el-skrot-emnet har vi fundet, at mange producenter / importører / fjernsælgere af elektrisk og elektronisk udstyr synes ikke at være klar over WEEE-direktivets eksistens og dets nationale implementeringer, og derfor ikke er blevet registrerede i de forskellige nationale registre. Mangel på registrering kunne være risikabelt for en producent / importør / fjernsælger, lige nu i form af bøder, men i fremtiden potentielt i form af andre sanktioner.

Fra vores base i Danmark tilbyder vi en yderst praktisk rettet konsulentydelse rettet mod producenter, importører og fjernsælgere af elektrisk og elektronisk udstyr på det danske marked. Vi kan hjælpe dig med at navigere rundt i det danske regelværk og med at blive registreret på korrekt vis, og tilbyder en række pakker skræddersyet til de forskellige niveauer af behov, såvel som et abonnement for at holde dig opdateret om udviklingen indenfor el-skrot.

Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af WEEE-direktivet, så tag fat i Ole Udsen, Ole.Udsen@renable.eu og +4520340730, for en kort - og gratis - indledende samtale om din situation og vejen frem.