BLOG OG SENESTE NYT

I bæredygtigheds-verdenen er livscyklusvurderinger (LCA'er) uundgåelige. En LCA er en systematisk metode til at evaluere de miljømæssige påvirkninger forbundet med alle faser af et produkts eller en tjenesteydelses liv, fra råstofudvinding gennem forarbejdning, fremstilling, distribution og brug, og ideelt set hele vejen til genbrug, genanvendelse...

Når man arbejder med cirkulær økonomi – særligt indenfor EU, eller mellem EU og resten af verden – så er et af de aspekter, der er særligt fremtrædende, den store mængde regulering, man er nødt til at tage højde for.

I juni 2023 udsendte the Sustainable Shipping Initiative (SSI) en bemærkelsesværdig rapport om grønt stål og shipping, som udforsker stålets rejse og potentialet for brug af grønt stål i shipping-branchen.

Efter at vi har skrevet om, hvorfor vi har stiftet Renable, og hvorvidt der findes et behov for vores løsning, mangler vi at beskrive hvilken indvirkning, vi kan forvente, at vores nyskabende tilgang til at optimere skibsgenvinding kan have.