BLOG OG SENESTE NYT

Når man arbejder med cirkulær økonomi – særligt indenfor EU, eller mellem EU og resten af verden – så er et af de aspekter, der er særligt fremtrædende, den store mængde regulering, man er nødt til at tage højde for.

I juni 2023 udsendte the Sustainable Shipping Initiative (SSI) en bemærkelsesværdig rapport om grønt stål og shipping, som udforsker stålets rejse og potentialet for brug af grønt stål i shipping-branchen.

Efter at vi har skrevet om, hvorfor vi har stiftet Renable, og hvorvidt der findes et behov for vores løsning, mangler vi at beskrive hvilken indvirkning, vi kan forvente, at vores nyskabende tilgang til at optimere skibsgenvinding kan have.

Markedet for skibsgenvinding forventes at vokse fra de nuværende 6-7 millioner tons pr. år til omkring 28 millioner tons pr. år i 2030'erne, som illustreret i denne graf:

Den 30. maj forpligtede den danske regering sig til at gå i udbud med op til 14 GW offshore vindkraft, som skal stå klart i 2030. Den kolossale ekspansion af Danmarks elkraftkapacitet går langt forbi Danmarks nuværende elbehov.