Behovet for Højkvalitets Stålskrot

2024-01-17

Verden producerer omkring 2 milliarder tons metal hvert år, fra omkring 9.4 milliarder tons metalmalm udvundet. Ca. 94% af alt det metal er jern, overvejende til fremstilling af stål (https://www.mining.com/graph-global-metal-and-ore-production-at-a-glance/).

Historisk set har efterspørgsel efter stål fulgt BNP direkte proportionalt indtil 1970'erne. Fra omkring 1973 og til omkring 2000 oplevede verden en markant afkobling, hvor BNP steg significant, mens stålproduktionen forblev temmeligt flad. Dette blev overvejende drevet af, at de dengang udviklede lande havde nået et mætningspunkt for infrastruktur pr. indbygger. Fra 2000 og fremefter har stål imidlertid genvundet sin vækst og er nu tilbage hvor det følger væksten i BNP, hvilket særligt drives af Kina, som nu står for over halvdelen af den globale stålproduktion (https://www.zenon.ngo/insights/fluxes-not-stocks-the-real-challenges-of-metallic-resources-for-the-energy-transition).

Stål er fuldstændigt livsvigtigt for den grønne omstilling, fordi de fremherskende vedvarende energi-teknologier har behov for megt mere stål pr. energienhed produceret end de eksisterende fossile teknologier. Efterspørgslen efter stål forudses derfor at stige med mere end en trediedel frem mod 2050 (https://www.iea.org/reports/iron-and-steel-technology-roadmap). Dette ville sandsynligvis betyde, at stålefterspørgslen pr. indbygger ville stige mere end BNP. 

"Stålproduktion står for 7 – 9% af verdens udledninger af drivhusgasser"

Det er velkendt, at stålproduktion står for 7 – 9% af verdens udledninger af drivhusgasser, så hvis efterspørgslen efter stål skulle stige så dramatisk ville det være ødelæggende for verdens netto-nul-ambitioner, med mindre stålproduktion kunne bringes til at udlede meget mindre drivhusgas end den gør nu.

Heldigvis er der ambitiøse planer på vej om at reducere udledningerne med op til 95% fra sådanne spillere som H2GreenSteel og SSAB, begge i Sverige, fra den globale stålkæmpe ArcelorMittal, og fra mange andre. Mange af disse planer sigter efter udledninger ved at gå helt tilbage til rødderne, dvs. til udvindingen og processeringen af jernmalm til stål, men ingen af dem kan bringes til at virke uden at tilføje stålskrot. 

Stålskrot finds i mange afarter, men de fleste afarter har det medfødte problem, at de er forurenede med andre materialer end stål, hvilket, sagt simpelt, fører til en formindskelse af styrken i stål lavet med genanvendt stål. Så selvom stål fremhæves som uendeligt genanvendelit, så er der en tendens mod kvalitetsreduktion over flere genanvendelsescyklusser. Hvis stålet skal genvinde sin kvalitet skal man anvende tilsætninger og yderligere energitunge produktionstrin, hvilket leder til yderligere udledninger fra processen.

Det er ikke tilfældet for skrot, der stammer fra samvittighedsfuldt ophuggede maritime aktiver. Fordi sådanne aktiver overvejende er store strukturer, med store, ubrudte flader af rent stål, kan de ophugges til meget rent, uforurenet stålskrot, der ikke formindsker stålkvaliteten når det omsmeltes. Fordi stålskrot fordrer meget mindre energi pr. enhed for at blive transformeret til nyt stål end konventionelt udvundet jernmalm er udledninger pr. enhed væsentligt lavere. At genanvende sådant højkvalitetsskrot og benytte det hvor der er behov for kvalitetsstål ville således være gavnligt for den grønne omstilling.

I en europæisk kontekst, med baggrund i en forværret sikkerhedskontekst, er det ydermere værd at bemærke, at Europa er forblevet et nøglemarked for russiske stålslabs og råjern (https://eurometal.net/10-key-themes-for-steel-ferro-alloys-in-2024/). Når omfanget af skibsophug er sat til at stige meget voldsomt som de store skibe, der blev bygget i 1990'ernes / 2000'ernes skibsbygningsboom, nærmer sig slutningen af deres brug, har Europa en væsentlig mulighed for at reducere denne afhængighed og sikre sig ukontroversiel oprindelse af sit stål ved at bevare og udbygge sine skibsophug-aktiviteter.

Renables digitale platform tager sigte mod at udføre begge opgaver:

  • Optimere genanvendelsesrejsen for højkvalitets stålskrot; og

  • Tilvejebringe certificeret oprindelse for cirkulært stål

Tag fat i os hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe.