Er der et behov?

2023-07-24

Markedet for skibsgenvinding forventes at vokse fra de nuværende 6-7 millioner tons pr. år til omkring 28 millioner tons pr. år i 2030'erne, som illustreret i denne graf:

Uanset dette anslås det, at stålproduktionsomkostninger kan stige med omkring 30% i 2050. Ifølge McKinsey er det sandsynligt, at der bliver en mangel på så meget som 10 millioner tons grønt stål i EU i 2030. Så med en kraftig stigning i efterspørgslen på stål, med fremkomsten af netto-nul mål, med talrige lovgivningsmæssige initiativer til at fremskynde bæredygtigt fremskridt og med nye muligheder for gennemsigtighed og optimering med banebrydende digitale værktøjer er mulighederne for at forbedre ståls – og andre materialers - bæredygtighed enorme.

Stålgenvinding er i Europa en særdeles opsplittet branche med betydeligt potentiale for optimering af processer, værdikæde og integration for at opnå stordriftsfordele og effektivitet, samtidigt med, at udledninger reduceres. Stålgenvinding og -produktion med lav udledning vil kunne tilbyde en konkurrencemæssig fordel fra både et finansielt og et miljømæssigt synspunkt, særligt med den nært forestående indførelse af CO2-prissætningsstrategier som ETS og CBAM. 

"Global recycling volumes are expected to grow significantly, doubling by 2028 to 14 million light displacement tonnes (ldt) and near quadrupling by 2033 to 28 million ldt." From the report "Exploring shipping's transition to a circular industry", Sustainable Shipping Initiative & 2BHonest, juni 2021.

Vores mål er at genvinde udtjente fartøjer under anvendelse af de højeste sikkerhedsmæssige og miljømæssige standarder, i samarbejde med verdensklasse-leverandører indenfor dekontaminering, bortskaffelse og genvinding. Dette omfatter kobling af førende løsninger indenfor kunstig intelligens med eksisterende standarder, med fuld gennemsigtighed gennem hele materialernes rejse.

Vores løsning sikrer, at materialestrømmene dokumenteres og certificeres via en sporbarhedsløsning, som også udregner udledninger af drivhusgasser, med den fulde rejse til slut præsenteret i en ESG-rapport. Under anvendelse af kunstig intelligens vil vi kombinere de mest klima- og pris-venlige leverandører og løsninger og således optimere processen til gavn for både miljøet og økonomien.

Vores innovative, cirkularitetsdrevne projekt er et af de første projekter – og muligvis DET første indenfor den maritime genvindings-branche – der anvender sporing og udregning af alle udledninger fra start til slut, så alle brugere på tværs af værdikæden virkeligt kan forstå det fulde omfang af udledninger indenfor hver af delprocesserne. I kobling med forbedret økonomi vil dette hjælpe med at illustrere den vigtige pointe, at den grønne omstilling også bliver nødt til at være økonomisk fornuftig for at opnå dyb og hurtig effekt.

Vi har sat os for at begynde med skibsgenvinding indenfor EU. Eftersom ~40% af verdens skibsflåde er EU-flaget, og da disse skibe skal ophugges på et begrænset antal værfter på en EU-godkendt liste, mener vi, at EU er det rette sted at bevise effektiviteten af vores løsninger. Dette forstærkes yderligere af, at der i fremtiden formentligt vil være en betydelig mangel på grønt stål i Europa, hvilket sandsynliggør, at der vil være et godt marked for vores CO2-reducerende, gennemsigtige løsning.