Hvilken indvirkning forventer vi at opnå?

2023-08-07

Efter at vi har skrevet om, hvorfor vi har stiftet Renable, og hvorvidt der findes et behov for vores løsning, mangler vi at beskrive hvilken indvirkning, vi kan forvente, at vores nyskabende tilgang til at optimere skibsgenvinding kan have. 

Studier har vist, at hvis man benytter genvundet stål til at fremstille nyt stål, snarere end at starte med jernmalm, så reduceres luftforureningen med optil 86%, vandforbruget med 40% og vandforureningen med optil 76%. Derudover kan et ton genvundet rustfrit stål-skrot spare 4.3 tons CO2 i produktionen af rustfrit stål.

Selvom ophugning og genvinding af maritime aktiver selvfølgeligt er en god idé, og kan bidrage betydeligt til den cirkulære økonomi, så er det dog aktiviteter, der i dag udleder meget betydelige mængder af drivhusgasser. Vores holistiske, kunstig intelligens-optimerede, sporbare processer, koblet med vores stærke fokus på anvendelse af de mindst udledende teknologier, vil reducere udledningen af drivhusgasser fra disse aktiviteter betydeligt. Indledningsvist sigter vi mod at mindske udledningerne med 35% sammenlignet med dagens standard, med et slutmål om at reducere udledninger med 90+% når stålværkerne har fået konverteret deres processer til brint. Ved at benytte os af innovative kommercielle modeller vil den fulde værdikæde blive ansporet til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Hvis det lykkes, vil vores initiativ hjælpe til med at forfølge en bæredygtig økonomi gennem et effektivt og retfærdigt ressourceforbrug, mens vi samtidigt betydeligt reducerer udledningen af drivhusgasser og beskytter livsvigtige økosystemer. Dette er essentielt for at overvinde de teknologiske og økonomiske udfordringer og for at skabe de markedsmæssige vilkår, der er nødvendige for virkningsfuldt at omstille den maritime branche og stålbranchen til lav-CO2-stålfremstilling. 

Indledningsvist sigter vi mod at mindske udledningerne med 35% sammenlignet med dagens standard, med et slutmål om at reducere udledninger med 90+% når stålværkerne har fået konverteret deres processer til brint.

Konceptet bag vores bidrag til at løse cirkularitets-puslespillet har modtaget støtte fra Den Danske Maritime Fond, en privatejet maritim branche-fond, og fra Innovationsfonden, som er en offentligt ejet fond, der uddeler EU-midler. Begge fonde anerkender, at vores innovative løsning kunne hjælpe med at løse et ikke-serviceret behov indenfor shipping og andre brancher, da den bidrager til den grønne omstilling samtidigt med, at den sikrer økonomisk bæredygtighed.

Vi har desuden modtaget støttebreve fra meget store spillere indenfor den maritime branche og fra NGO'er. Vi er I vedvarende kontakt med disse for at sørge for, at vores løsning rent faktisk leverer det bidrag, vi søger.

Al den støtte, vi har modtaget og fortsat modtager, gør os fulde af energi til at sørge for, at vi får vores løsning til at virke.