Hvorfor gør vi det?

2022-12-22

"Earth Overshoot Day" faldt i år på den 28. juli. Dagen er oprettet for at illustrere hvornår menneskeheden har opbrugt Jordens bæredygtige ressourcer i det givne år. 

Det, der tydeligt fremgår af en så tidlig dato, er, at Jorden ikke kan følge med. Og selvom man måske kan diskutere den nøjagtige dato, så er den overordnede konsensus, at der udvindes for mange råmaterialer til, at vores verden kan bære det.

Ifølge den Amsterdam-baserede tænketank Circle Economy udvinder menneskeheden for tiden 100 milliarder tons råmaterialer hvert år, og recirkulerer kun 8,6% af dem. Potentialet for at gøre noget fornuftigt ved de tilbageværende 91,400,000,000 tons er kæmpestort.

"Our take-make-waste economy consumes 100 billion tonnes of materials a year and wastes over 90%."

Udvinding og håndtering af råmaterialer udleder 70% af alle drivhusgasser, ifølge Circle Economys estimat. Og selvom stål er en af de bærende piller i vores moderne samfund, så udleder det at producere et ton stål i gennemsnit 1.8 tons CO₂, og The Economist estimerer, at stålproduktion for tiden står for op til 10% af de globale CO₂-udledninger.

Derudover mangler ophug og genindvinding af maritime - og mange andre - aktiver p.t. både gennemsigtighed og sporbarhed. En betydelig del af alt skibsophug tager sin begyndelse på steder, hvor arbejdsbetingelser, miljøpåvirkning og udledninger er blevet udsat for kraftig kritik. I en verden, hvor viden om oprindelsen, brugen og påvirkningen af materialer bliver mere og mere vigtig, må processen nødvendigvis gøres mere gennemsigtig og certificérbar.

Det står klart, at hvis menneskesamfundet skal vedblive med at være en levedygtig størrelse, så skal noget gøres ved vores aktiviteters bæredygtighed - både økonomisk, socialt, miljømæssigt og klimamæssigt. Det er lige så klart, at det at forbedre bæredygtigheden ved genindvinding af skibe og andre aktiver, således som vi foreslår, ikke i sig selv kan få os i mål, men baseret på de ovenstående tal kan det dog bidrage betragteligt.

For at fremskynde en forbedring er EU gået i gang med ny lovgivning, den såkaldte Carbon Border Adjustment Mechanism, forkortet til CBAM, som, i kombination med det eksisterende Emissions Trading System, der vil ophøre med at uddele gratis CO2-certifikater, vil tilskynde alle aktører indenfor udledningstunge brancher på EU-markedet til at investere i løsninger med lav CO2-udledning.

Det er vores påstand, at benyttelsen af banebrydende digitale løsninger til optimering og sporing, med den forøgelse af gennemsigtighed og ansvarlighed, som de muliggør, vil give os en betydelig mulighed for at bidrage, samtidigt med, at det understøtter de krav og økonomiske tilskyndelser, som er ved at blive indført.

At alle tre stiftere har arbejdet i udledningstunge brancher i mange år, og senest har arbejdet med dekommissionering og genindvinding af offshore olie- og gas-installationer, betyder, at vi ser et behov og en mulighed for at bidrage til forbedret bæredygtighed. Så det er det, vi har sat os for.