I fuldt vigør

2023-05-01

I denne uge har København summet af næsten alt, hvad der kunne kravle og gå fra Danmark og verden, som deltog i to stærkt aktuelle begivenheder, der fandt sted samtidigt.

Denne ene begivenhed var den årlige Wind Europe, som samler hvad der ligner alle spillere indenfor den europæiske vindenergi-branche til en tredages konference og udstilling. Den anden begivenhed var den årlige danske LOOP-konference og udstilling, hvor innovative firmaer indenfor den cirkulære økonomi i Danmark mødes for at søge inspiration, partnerskaber og forretningsforbindelser.

Vi deltog i begge begivenheder og kom derfra fulde af gåpåmod og energi. Her følger nogle få indtryk, vi tog med os fra de tre travle dage:

  • Ikke kun Danmark, men hele verden, er fuld af selskaber, som ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Der er masser af iværksætterfirmaer med gode idéer, men også - og det er yderst vigtigt - så er der nu mange af verdens største selskaber, der investerer fuldt og helt, og med stærk vilje, i den retning. Selvom der er pres på fra lovgivere, se mere nedenfor, så er det meget muligt, at den private sektor snart overhaler den offentlige sektor, både hvad angår ambitioner og opnåede resultater indenfor det bæredygtige. Skønt verdens økonomi i al almindelighed måske står overfor en nedgangsperiode, så øger den bæredygtige del af økonomien kun aktiviteterne, investeringerne og innovationen.
  • Hvis blot en beskeden del af de bæredygtighedsprojekter, der foreslås, kommer til at blive udført, se står vi over for et kraftigt skifte i, hvordan man kan og skal gøre ting i vore samfund. Dette gælder ikke kun for energisektoren, men nærmest alle sektorer af økonomien.
  • Der er betydelig bekymring med hensyn til adgang til de materialer, der er nødvendige for at gennemføre den grønne omstilling. Dagsordenerne drejer sig både om forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik, som selvfølgeligt er uadskillelige, men andre materiale-dagsordener drejer sig om samfundsmæssige, sociale og sundhedsaspekter, samt om miljø- og klimamæssige effekter.
  • For mange selskaber er cirkularitet i forbindelse med materialer stadig en gryende forståelse. Det er ved at gå op for mange, at de ikke ret meget længere vil have lov til at lade den rå pris på materialer være den eneste afgørende faktor. Lovgiverne er stærkt på vej i retning af at indføre et bredere sæt at kriterier for valg af materialer, både ved markedsbaserede initiativer og ved hjælp af stramninger af krav til sociale, miljømæssige og klima-aspekter ved materialer.
  • Faktisk er lovgivere, både på nationalt og supranationalt niveau, i gang med at indføre hvad der flere gange blev kaldt en "tsunami" af lovgivning med hensyn til miljøet, klimaet, digitalisering, forbrugerbeskyttelse og meget andet, der vil have stor indflydelse på, hvordan man gør forretning og på hvilke aspekter, selskaber vil skulle tage i betragtning, for at bibeholde deres "licence to operate". Lovgivningskrav til deltagerne i økonomien bliver mere og mere komplekse som følge af de krav, klimakrisen medfører.
  • Data er vanskelige at få fat i for cirkulær økonomi, men ikke desto mindre vil der være en meget stor efterspørgsel på cirkularitetsdata i de kommende år. De, som vil være i stand til at benytte store sæt af kvalitetsdata for cirkularitet, vil stå stærkt i forhold til at få succes i en fremtid, hvor produkter vil skulle have et Digital Product Passport, og hvor organisationer vil skulle efterleve det nye Corporate Sustainability Reporting Directive.
  • Vi var særligt glade for at se den stærke deltagelse fra den danske maritime branche ved den cirkulære LOOP-begivenhed. Den maritime branche har virkeligt vendt skuden i de seneste år, og det var en fornøjelse at se stærke og innovative selskaber møde op med støtte fra Danske Maritime og fra Den Danske Maritime Fond til en særlig session om cirkularitet i den maritime sektor. Vi er glade for at være en del af voksende forståelse for, at den maritime branche vil være en meget stor bidragsyder til den grønne omstilling.
  • Af alle de ovenstående grunde bliver vores projekt med at lave en digital platform til at optimere og spore materialers cirkulære rejse yderst godt modtaget i alle lejre. Vi er blevet en smule overvældet, men også temmeligt glade, over den modtagelse, vi har fået.
  • Vi fik mange nye kontakter, som vi er sikre på vil vise sig gensidigt fordelagtige fremover, og vores overbevisning om, at den værdikæde, der skal sættes sammen for at vores idéer kan lykkes, er realistisk er derfor kun blevet bestyrket. Der vil være nogle fantastiske cirkulære historier at fortælle i fremtiden.

Kort sagt, så er den grønne omstilling i den grad i fuldt vigør, og vore idéer blev vel modtaget; de ser ikke blot meget realistiske ud, men synes også at være den rette ting til den rette tid. Vi kunne ikke være gladere.