Shipping og Grønt Stål - Blogindlæg 1 ud af 4

2023-09-06

I juni 2023 udsendte the Sustainable Shipping Initiative (SSI) en bemærkelsesværdig rapport om grønt stål og shipping, som udforsker stålets rejse og potentialet for brug af grønt stål i shipping-branchen.

I sin søgen efter en betydeligt mere bæredygtig shipping-branche undersøger SSI hvordan cirkularitet kan øges i branchen, særligt ved at bidrage til og benytte såkaldt grønt stål. Du kan tilgå SSIs hjemmeside og finde den fulde rapport her: Green steel and shipping – Sustainable Shipping 

SSI undersøger måder at øge cirkularitet i shipping gennem en opsætning i fremmere og barrierer. Undersøgelsen er inddelt i de fire hovedtemaer Viden, Forretningsmodeller, Regulering og Teknologi. Det er bemærkelsesværdigt, at vores digitale platform og forretningsmodel ikke blot passer godt til næsten alle fremmere og barrierer, men også ser ud til at kunne være det værktøj, der kan drive den ønskede forbedring i cirkularitet for alle dele af shipping- / stål-værdikæden. Vi har derfor besluttet at skrive fire blogindlæg, som afdækker vores mulige bidrag til at styrke de fremere og fjerne de barrierer, som er listet under de enkelte hovedtemaer.

Dette første indlæg I serien ser på Viden-temaet. Vi gengiver først SSIs tekst og siden vores bidrag. 

Viden-Fremmere (citeret fra rapporten)
"Shipping og stål er forbundne sektorer og har potentialet til at bidrage til at forbedre hinandens Scope 3 drivhusgasudledninger ved hjælp af dekarboniseringstiltag. Desuden forbedrer skrotstål fra shipping ståls Scope 1 drivhusgasudledninger. Det følger naturligt, at begge sektorer ville have gavn af samarbejde om reduktion af drivhusgasudledninger."

Vores digitale platform optimerer ståls rejse fra ophugning hele vejen til den nye slutbruger og bidrager således til at reducere både shippings og ståls udledninger.

"Eksisterende branche-drevne dekarboniseringsinitiativer viser, at den form for samarbejde ikke blot er mulig, men gavnlig for hurtigere fremskridt."

Vores digitale platform er et pålideligt trediepartsværktøj, som parterne kan stole på for at sikre samarbejde, reduktion af udledninger, måling af udledninger og øgning af forståelsen mellem forskellige brancher med forskelligt sprogbrug og forskellige forretningsmodeller. 

"Fremskridt I forhold til gennemsigtighed og rapportering peger på en fremtid hvor deling af data er normen, hvilket fremmer samarbejde og forståelse, både indenfor brancher og mellem brancher."

Vi kan som trediepart agree som en betroet trediepartsformidler, hvilket kan sikre en reduction af frygten for at dele data langs værdikæden, samtidigt med, at vi bibeholder fuldstændig konfidentialitet og anonymiserer delte data og konklusioner. 

Viden-Barrierer (citeret fra rapporten)
"Der er for tiden få tilskyndelser til velkoordinerede fælles tiltag og samarbejde mellem brancher for at finde praktiske måder at indarbejde cirkularitet på."

Vores digitals platform optimerer ikke blot på udledninger, men også på omkostning og tid. I sidste ende forventer vi, at de bedste løsninger for udledninger også bliver de bedste løsninger for omkostning, særligt når markedsbaserede tiltag er blevet vedtaget. Som en del af dette vil vores løsning efterhånden befordre, at besparelser i udledninger bliver certificérbare og derfor kan handles. 

"Ringe viden om, hvordan bæredygtighedstemaer hænger sammen på det globale niveau sinker fremskridt."

Vores forretningsmodel forlader sig på gennemsigtighed, og rapporteringen vil derfor føre til større forståelse, ikke blot om sammenhængene, men også det bidrag, hvert led i værdikæden giver. 

"Upræcis sprogbrug og vage mål fører til snævre fortolkninger og handlinger."

Ved at benytte et fælles værktøj I form af vores digitale platform kan parterne finde fælles forståelse og undgå dyre misforståelser. 

Kort sagt, så kan vores platform og forretningsmodel være et godt værktøj til at etablere fælles mål, drive samarbejde og læring, etablere fælles forståelse og dele data på en pålidelig måde gennem hele værdikæden.