Shipping og Grønt Stål - Blogindlæg 2 ud af 4

2023-10-06

I juni 2023 udgav the Sustainable Shipping Initiative (SSI) en bemærkelsesværdig rapport om grønt stål og shipping. Du kan tilgå SSIs hjemmeside og finde den fulde rapport her: Green steel and shipping – Sustainable Shipping

Undersøgelsen foretages under de fire overskrifter Viden, Forretningsmodel, Regulering og Teknologi. For at adressere de overskrifter i rækkefølge så vores første blog post på Viden-overskriften. I denne anden post ser vi på de fremmere og barrierer, som er opremset under overskriften Forretningsmodel.

Forretningsmodel-Fremmere (citeret fra rapporten): 

"Et sporingssystem baseret på verificering af stål gennem hele forsyningskæden kan muliggøre større bevaring af stålet indenfor shipping, såvel som mere effektiv brug af skrotstål fra shipping."

Vores digital platform inkluderer et sporingssystem for alle de materialer, der er resultatet af skibsophug. Samtidigt tillader vores digital platform at designe stålets rejse og udregne udledninger fra disse rejser. Platformen er således et værktøj til planlægning og beslutningstagen, der tillader skibsejere at beslutte slutdestinationen for deres genanvendte stål.

"Markedsdrevne tiltag, der allerede diskuteres og udvikles, såsom carbon-prissætning og et frivilligt carbon-marked, har potentialet til at accelerere fremskridt ved at skabe finansielle tilskyndelser for grønt stål."

Med vores platform kan vi dokumentere de nøjagtige udledninger (og derfor reduktion af udledninger i forhold til industristandarder) fra genanvendelse af stål / cirkulært stål, og de deraf følgende reduktioner kan så certificeres og blive genstand for handel. 

"Klimadrevne finansieringsaftaler, såsom Poseidon Principles og Sustainable STEEL Principles, kan hjælpe udlånere med at sætte reduktionsmål for deres porteføljer og støtte dekarboniseringsaktiviteter indenfor stål- og shipping-brancherne."

Vores digitale platform kan bruges til scenarie-planlægning forud for forhandlinger med klimavenlige investorer, og kan sidenhen dokumentere om de planlagte / lovede reduktioner rent faktisk har fundet sted. 

"Investeringer i grønt, brint-baseret DRI (Direct-Reduced Iron – direkte reduceret jern), som produceres under anvendelse af energikilder, der udleder ingen eller lidet drivhusgas, kan øge den globale forsyning af grønt stål."

Vi har intet direkte at bidrage med i denne forbindelse, men forventer, at vores omfattende platform vil muliggøre nemmere og mere pålidelig sporing af udledninger, og således vil understøtte forretningsrationalet i at benytte brint som reduktant i fremtidige stålværker. 

Forretningsmodel-Barrierer (citeret fra rapporten):

"Fartøjer, der er nået til enden af deres liv, prissættes i forhold til det globale marked for skrotstål, uden hensyntagen til den fremtidige benyttelse i grønt stål."

Skrotstål fra skibe er af bedre kvalitet end andre strømme af skrotmetal og fortjener derfor at blive prissat højere på markedet. Ved at muliggøre sporing og design af stål-genanvendelsesrejsen vil vores platform understøtte bedre oplyste forhandlinger og beslutningstagen vedrørende kvaliteten af skrotstål og dets destinationer.

"Skrotstål i skibskvalitet benyttes ofte til formål af lavere kvalitet i skibsophugningsværfternes lokalområde, hvilket resulterer i værditab."

Vores sporingssystem og planlægningsværktøj vil tillade gennemsigtighed med hensyn til destinationer, og vil vise sig som et nyttigt værktøj i forhandlinger i retning af større cirkularitet, om det er "physical loop" (genanvendelse i samme branche) eller "net loop" (genanvendelse i en anden branche) [se SSI-rapporten for definitioner af physical og net loop].

"Mangel på skrotstål frembyder en betydelig barriere for at producere grønt stål og dets fremtidige anvendelse i shipping."

Genanvendt stål fra shipping vil blive firdoblet i det kommende årti, og vores værktøjer vil sikre, at stål fra ophuggede skibe kan spores, og dets bidrag males. Dette vil muliggøre større tilgængelighed af cirkulært stål fra og til skibe. 

Kort sagt, så vil vores platform give større gennemsigtighed i forhold til bidraget fra genanvendt skibsstål, og vil derfor tillade bedre oplyste forhandlinger og beslutningstagen, både hvad angår finansiering og cirkularitet.