Shipping og Grønt Stål - Blogindlæg 3 ud af 4

2023-11-01

I juni 2023 udgav the Sustainable Shipping Initiative (SSI) en bemærkelsesværdig rapport om grønt stål og shipping. Du kan tilgå SSIs hjemmeside og finde den fulde rapport her: Green steel and shipping – Sustainable Shipping 

Undersøgelsen foretages under de fire overskrifter Viden, Forretningsmodel, Regulering og Teknologi. For at adressere de overskrifter i rækkefølge så vores to første blog post på Viden- og Forretningsmodel-overskrifterne. I denne tredje post ser vi på de fremmere og barrierer, som er opremset under overskriften Regulering.

Regulering-Fremmere (citeret fra rapporten):

"EU viser vejen for carbon-prissætning via EUs ETS (Emissions Trading System), som vil inkludere både stål og shipping, og vil tilskynde til handling for at dekarbonisere begge brancher. En carbon-pris fastsat af IMO ville ligeledes tilskynde til snarlig handling I retning af dekarbonisering."

Vores værktøjer vil tillade præcis måling af udledninger langs hele det cirkulære ståls værdikæde, og vil således være nyttige i fastlæggelsen af det nøjagtige bidrag til reduktion af udledninger fra forskellige stålrejser og fra de enkelte trin i det cirkulære ståls værdikæde. 

"Reduktion af unødvendige handelsruter kan også øge cirkulariteten, og der bør forskes yderligere i at identificere den mest effektive måde at benytte skrotstål på globalt."

Ved hjælp af muligheden for at planlægge scenarier, med anvendelse af vores stærke optimeringsmaskine, kan cirkulært stål dirigeres derhen, hvor det giver mest mening i forhold til udledninger, med fuldt kendskab til de økonomiske konsekvenser. 

"Samarbejde mellem regeringer og Green Public Procurement (GPP – grønt offentligt indkøb)-politikker kan skabe muligheder for en effektiv strøm af materialer og harmonisere indkøbs-rammeværk."

Vores digitale platform muliggør en rationel og optimere strøm af materialer, både hvad angår scenarieplanlægning før ophugning og rent faktisk at spore cirkulært stål på dets rejse. Dette burde tillade meget nemmere samarbejde og grønt offentligt indkøb.

Regulering-Barrierer (citeret fra rapporten):

"Shipping- og skibsophugnings-lovgivning mangler henvisninger til en cirkulær økonomi, hvilket begrænser forståelse og handling fra shipping-interessenter."

Vores platform tilbyder den gennemsigtighed og planlægningsmulighed, der muliggør visualisering overfor alle interessenter, og víl således tilbyde de overbevisende argumenter, der skal til for at overtale tvivlere. 

"Fraværet af harmonisering mellem international og national lovgivning hæmmer muligvis overgangen til cirkularitet ved at tilføje kompleksitet og usikkerhed når forskellige tilgange, krav og standarder gælder langs stålets værdikæde."

Vores digitale platform vil i sin fulde udformning dække hele verden, og vil være konstant opdateret så den tager alle de forskellige standarder osv., som finder anvendelse, med i betragtning, inclusive fragt over landegrænser. Vores platform muliggør allerede dette i en europæisk sammenhæng, ved for eksempel allerede at indeholde advarsler med hensyn til flytning af farlige materialer over grænser, med de tilhørende dokumenter, der skal udfyldes, allerede indlejret.

Kort sagt, så leverer vores digitale platform de data og den planlægningsmulighed, der tillader markedsbaseret regulering og en effektiv strøm af materialer, og muliggør således handel med carbon credits og andre lovgivningsmæssige tilskyndelser, som måtte blive vedtaget.