Shipping og Grønt Stål - Blogindlæg 4 ud af 4

2023-11-15

I juni 2023 udgav the Sustainable Shipping Initiative (SSI) en bemærkelsesværdig rapport om grønt stål og shipping. Du kan tilgå SSIs hjemmeside og finde den fulde rapport her: Green steel and shipping – Sustainable Shipping 

Undersøgelsen foretages under de fire overskrifter Viden, Forretningsmodel, Regulering og Teknologi. For at adressere de overskrifter i rækkefølge så vores tre første blog posts på Viden-, Forretningsmodel- og Regulering-overskrifterne. I denne fjerde post ser vi på de fremmere og barrierer, som er opremset under overskriften Teknologi.

Teknologi-Fremmere (citeret fra rapporten): 

"Forbedring af stålets sporbarhed gennem et skibs livscyklus, for eksempel ved hjælp af indførelsen af standardiserede rammeværk og materiale-pas, kan blive en central fremmer for benyttelsen af grønt stål for shipping. Det er nødvendigt med data-deling og samarbejde på tværs af brancher for at vise, at dette er muligt."

Vores digitale platform omfatter hele værdikæden, optimerer rejsen og tilbyder den sporing, der er nødvendig for at muliggøre pas, certifikater osv. I tillæg kan vi agere som den betroede tredjepart, man kan dele og anonymisere data gennem, således at der tages hånd om eventuel ængstelse i forhold til at røbe data. 

"Digitale teknologier kan tilbyde løsninger for bedre sporbarhed og visualisering af stålets værdikæde og tillade verificering af de besparelser på drivhusgasudledninger og fordele ved bæredygtighed, som knytter sig til grønt stål."

Dette er selvfølgeligt nøjagtigt det, vi blev stiftet for at gøre, og netop hvad vores digitale platform håndterer.

Teknologi-Barrier (citeret fra rapporten):

"Lav efterspørgsel fra markedet for skibe designet til cirkularitet."

Gennem vores platforms mulighed for scenarie-planlægning vil man kunne analysere forskellige designs og deres bidrag i en ophugnings- og genanvendelses-sammenhæng, hvilket kan bidrage med de data, der behøves for at visualisere fordelene – bade I forhold til udledninger og økonomi – af at designe for mere cirkularitet. Udbydere af Life Cycle Assessments har allerede analyseret, at hvis der designes og drives med henblik på ordentlig genanvendelse af skibe, kan man spare i omegnen af 20% på udledning af drivhusgasser. Med yderligere optimering af selve stålets cirkulære rejse mener vi, at udledninger kan reduceres med yderligere mindst 30%, og i fremtiden meget mere end det.

"Stålets sporbarhed kan hæmmes af komplekse værdikæder og tilstedeværelsen af mange aktører, som kan gøre det udfordrende at opnå og vedligeholde nøjagtige og fyldestgørende datasæt."

De databaser, der ligger til grund for vores digitale platform, er ekstremt omfattende og tillader derfor gennemsigtighed og sporbarhed gennem hele det cirkulære ståls værdikæde. Det er en af vores opgaver at sikre, at vores databaser til enhver tid er opdaterede, og ved at sørge for dette kan vi spare shippingbranchen for meget unødvendigt arbejde sammenlignet med at opretholde separate databaser for hver enkelt skibsejers egen lejlighedsvise brug. 

"Mangel på standardiserede rammeværk for udvikling og ibrugtagning af sporingssystemer og materialepas."

Dette er en hønen-og-ægget situation, men når først vores digitale platform har bevist sit værd forventer vi, at standardiserede rammeværk kan udvikles baseret på vores konklusioner, og vi forventer at bidrage til oprettelse af standarder og lovgivning henad vejen.

Kort sagt, så tilbyder vores digitale platform og forretningsmodel den teknologi, der skal til for at overvinde barriererne og forbedre betydeligt på cirkulariteten af shipping-stål.