Spend-baseret eller Aktivitets-baseret - En Beslutning Med Konsekvenser

2024-06-13

I bæredygtigheds-verdenen er livscyklusvurderinger (LCA'er) uundgåelige. En LCA er en systematisk metode til at evaluere de miljømæssige påvirkninger forbundet med alle faser af et produkts eller en tjenesteydelses liv, fra råstofudvinding gennem forarbejdning, fremstilling, distribution og brug, og ideelt set hele vejen til genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse.

Målet med LCA'er er at vurdere den fulde miljøpåvirkning af et produkt eller en tjenesteydelse, og dermed give et omfattende overblik, der kan danne basis for beslutninger indenfor design af produkter, udformning af politik og miljøstyring.

Når de anvendes korrekt, er LCA'er kraftfulde værktøjer til at forstå og mindske miljøpåvirkninger, og de giver en stærk ramme til at træffe oplyste beslutninger, der kan føre til mere bæredygtige praksisser og produkter. Men i det omfang en aktivitet er omfattet af skatter, afgifter eller andre betalinger baseret på miljøpåvirkninger, såsom CO2-udledninger eller forurening, og derfor skal kunne fremvise troværdige, og måske endda reviderede, data om sådanne påvirkninger, har påvirkningsniveauet ikke "kun" en betydning i miljømæssig, social og ledelsesmæssig forstand, men kan også have betydelige økonomiske konsekvenser.

Der er mange LCA-værktøjer på markedet, og de opdeles hovedsageligt i to hovedtyper: såkaldt spend-baserede og såkaldt aktivitets-baserede, med mulighed for hybrider af de to.

De fleste LCA-værktøjer er spend-baserede. De bruger økonomiske data (f.eks. finansielle transaktioner, forbrugsdata, typisk gennem adgang til en virksomheds ERP-system) til at estimere miljøpåvirkninger ved hjælp af tommelfingerregler, og de benytter input-output modeller, der beskriver de økonomiske relationer mellem forskellige underinddelinger. Ved at kortlægge udgifter til disse underinddelinger estimerer spend-baserede modeller de tilknyttede miljøpåvirkninger.

Spend-baserede LCA-værktøjer kan dække et bredt udvalg af produkter og tjenester hurtigt, da de er afhængige af eksisterende økonomiske data snarere end detaljerede procesdata, men tilgangen er generelt mindre detaljeret og mindre præcis på det enkelte procesniveau, fordi den aggregerer påvirkninger baseret på økonomi snarere end specifikke aktiviteter. Det er vigtigt, at fordi spend-baserede værktøjer er mindre præcise, benytter revisorer usikkerhedsfaktorer i tillæg til udledningstallene, der derfor får en tendens til at være 30-40% højere end de faktiske tal fra aktivitets-baserede værktøjer.

" Spend-baseret LCA-værktøjer har en tendens til at have 30-40% højere udledningstal end aktivitets-baseret værktøjer"

På trods af den lavere nøjagtighed og tilsvarende højere udledningstal, har mange virksomheder, selv dem, der anvender aktivitets-baserede værktøjer, i deres reviderede udledningsrapportering en tendens til at bruge spend-baserede modeller, da disse er kendte og generelt accepterede af deres revisorer, mens aktivitets-baserede modeller ofte kræver gennemgang og dokumentation fra sag til sag.

Aktivitets-baserede (også kendt som proces-baserede) LCA-værktøjer bruger detaljeret modellering af de faktiske fysiske aktiviteter (f.eks. produktionsprocesser, transport, energiforbrug), der finder sted gennem et produkts livscyklus. Denne tilgang kræver specifikke data om materiale- og energistrømme forbundet med hver fase af livscyklussen, og er således afhængig af specifikke faktiske input (materialer, energi, tid) og output (emissioner, affald) fra hver proces, hvilket giver en mere præcis og specifik vurdering. De giver derfor meget højere nøjagtighed end spend-baserede værktøjer, hvilket igen befordrer mere detaljerede indsigter. Aktivitets-baserede værktøjer er imidlertid stærkt data-kævende, er tidskrævende at fremstille og benytte og er – i sagens natur – mindre generelt accepterede af revisorer end spend-baserede værktøjer.

Man kunne derfor med rette spørge, hvorfor vi hos Renable har gået igennem alt besværet med at lave en stort set aktivitets-baserede digital platform? Helt grundlæggende fordi det er muligt, og når det er muligt, så er unøjagtigheden fra de spend-baserede værktøjer simpelthen ikke god nok til oplyst beslutningstagning, konsistent rapportering og korrekte vurderinger af udledninger, med de ESG- og økonomiske konsekvenser dette kan have.

Vores digitale platform er baseret på store, præcise databaser, som dynamisk opdateres for altid at indeholde den nyeste, mest korrekte viden. Vores fleksible sporingsfunktion giver præcise data med hensyn til de reelle aktiviteter, der finder sted, så de rapporterede udledninger har en høj grad af nøjagtighed.

Vi er opmærksomme på, at revisorer af LCA-afledt rapportering generelt ønsker, at et aktivitets-baseret LCA-værktøj har en nøjagtighed på ca. 95% eller bedre, og dette er den standard, vi stræber efter. For at dokumentere processen og nøjagtigheden får vi platformen certificeret af et tredjeparts certificeringsbureau, så vores kunders revisorer har et solidt, pålideligt system at basere deres revisioner på.

Tag fat i os, hvis du mener, at et aktivitets-baseret LCA-værktøj til den cirkulære økonomi lige er det, du leder efter.