You ain't seen nothin' yet - Cirkularitet og Regulering

2024-02-22

Når man arbejder med cirkulær økonomi – særligt indenfor EU, eller mellem EU og resten af verden – så er et af de aspekter, der er særligt fremtrædende, den store mængde regulering, man er nødt til at tage højde for.

Vi vil være et firma, der bidrager betydeligt til den grønne omstilling, og vi tror fast på, at for at gøre det, bliver vi nødt til at gøre fremskridt på alle aspekter af ESG-agendaen. Som en naturlig konsekvens af den tro bliver vi nødt til at forstå, efterleve og facilitere efterlevelse fra vores værdikæde af den vigtige del af governance som regulering er. Så vi har udfoldet betydelige anstrengelser for at opnå indsigt i, hvilken regulering, der er relevant for at arbejde med cirkularitet, særligt der, hvor vi har besluttet at begynde, nemlig i EU.

Cirkularitet i EU er dækket af et betydeligt antal reguleringer. For at illustrere dette bringer vi her en liste over regulering. Bemærk venligst, at listen ikke udgiver sig for at være udtømmende, da den, for eksempel, kun opremser regulering på EU-niveauet, ikke på det nationale niveau.

EU-regulering indenfor cirkularitet (titler på engelsk, ikke alle findes endnu på dansk):

 • EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Regulation
 • EU Emissions Trading System (EU ETS)
 • EU Circular Economy Taxonomy
 • EU Taxonomy Regulation
 • EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Regulation
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • EU Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive
 • EU Packaging Regulation
 • EU Customs Code
 • EU Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) Regulation
 • EU Sustainable Finance Action Plan
 • EU Circular Economy Action Plan
 • EU Non-Financial Reporting Directive (NFRD) (underlies CSRD)
 • EU Packaging and Packaging Waste Directive (underlies Packaging Regulation)
 • EU ESPR
 • EU Waste Shipment Directive
 • EU Green Claims Directive
 • EU Eco Design for Sustainable Products Regulation
 • EU Sustainable Product Regulation
 • EU EFRAG Reporting Guidelines (separate for large co.s and SMEs)
 • EU Right to Repair Directive
 • EU Greenhouse Gas Protocol
 • EU Carbon Removals Certification Framework (finally drafted, soon to come into force)

Mange af disse stykker regulering korresponderer eller referrer endvidere til visse internationale retningslinier, såsom:

 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Denne allerede lange liste af regulering er kun begyndelsen på den forudsete og ønskede regulering af – eller med relation til – cirkulær økonomi. Der kommer meget mere, langs et antal akser:

 1. Den eksisterende regulering indeholder i mange tilfælde indfasningsbestemmelser. Flere og flere brancher, og mindre og mindre enheder, vil over tid blive dækket, med strammere og strammere standarder.
 2. Der er stadig mange brancher, der ikke endnu er blevet dækket, eller som kun delvist er blevet dækket, af virkningsfuld regulering for grøn omstilling. Slutmålet er, at alle dele af den økonomiske aktivitet skal være dækket af regulering, så der kommer meget mere regulering.
 3. Sikkerhedspolitik har endnu ikke haft en betydelig indvirkning på eksisterende og fremtidig regulering, men vi forudser, at sikkerheds- og forsynigssikkerhedsbetragtninger vil blive meget mere fremherskende, og vil medføre betydelige ændringer i eksisterende regulering, såvel som betydelig ny regulering. Cirkularitet er et kraftigt stykke værktøj indenfor forsyningssikkerhed, men har også behov for sikkerhed for ikke at overføre "dual use"-teknologi, så bør være en stærk del af enhver sådan regulering.
 4. Meget af den regulering, vi har opremset, og meget af den kommende regulering, skal indarbejdes i national lovgivning, og der er en tradition for, at de individuelle EU-medlemslande finder på temmeligt forskellige løsninger, afhængigt af allerede eksisterende forhold. Antallet af stykker af regulering, som der skal tages højde for, vil derfor mangedoble over tid.

We have seen in past years that green transition regulation by the EU is copied into or inspires regulation in the rest of the world, what with the combined EU member states still forming the largest market in the world. It is therefore to be expected that the direction that the EU is taking in respect of the green transition, and therefore in respect of circularity, will spread to the world over time, one way or the other.

"b-b-b-baby you just ain't seen nothin' yet"

Den blotte mængde af eksisterende og kommende regulering kan synes skræmmende, og det kan det sandelig også være, hvis hvert enkelt stykke regulering ses på for sig. Visse aspekter kunne imidlertid hjælpe på kompleksiteten og således reducere overholdelsen til et niveau, som selv mindre enheder måske skulle kunne overkomme:

 • Der er faktisk en fælles retning og en slags overordnet plan for al denne regulering.
 • Der udfoldes derfor store anstrengelser for at sikre, at de forskellige stykker regulering fletter sammen og er gensidigt kompatible. Vi siger ikke, at det er perfekt udført, særligt fordi processen

med at udarbejde ny regulering er underlagt en politisk process, med dens uundgåelige undtagelser og kompromiser.

 • Overholdelse af ét stykke regulering kunne derfor betyde overholdelse af et eller flere andre stykke(r) regulering, hvilket kunne forenkle dataindsamling og -rapportering.

Så enhver burde i teorien være i stand til at gøre det, forudsat, at vedkommende har de nødvendige ressourcer, tid og interesse til det. Eller forudsat, at vedkommende har pengekassen til rådighed til at kunne betale konsulenter til at rådgive dem. Vi synes dog, at det er meget forlangt, at alle skulle kunne læse og forstå, for slet ikke at tale om iværksætte de praktiske processer for at overholde, al denne regulering; det er altsammen tid taget fra kerneforretningen. Eller at alle ville skulle henvende sig til konsulenter for at sætte datafangstsystemer eller rapporteringssystemer op, eller for rådgivning fra sag til sag. Vi er også optagede af den gamle sandhed "garbage in, garbage out" – datakvalitet, eller i det mindste viden om kvaliteten og pålideligheden af de data, man indsamler, vil være afgørende. Rapportering kan kun være sammenhængende og korrekt hvis man ved hvilke data man skal indsamle, hvordan de skal indsamles, hvilken kvalitet de har, og hvordan de skal rapporteres. Det er endnu en gang meget forlangt.

Derfor arbejder vi på, at vores digitale platform skal være i stand til at opfange, gøre opmærksom på og rådgive om relevante stykker regulering, og således også de procedurer, der skal følges, og de dokumenter, der skal udfyldes, for de transaktioner, som foretages på den, således at ikke hver enkelt af platformens brugere er nødt til selv at gå igennem alle de skridt, der er nødvendige for at forstå alle stykker regulering, og kan fokusere mere på deres kerneforretning. Vi sikrer os også, at dataindsamlingen på vores platform er af den højest mulige kvalitet, således at brugerne faktisk kan stole på de data, som rapporteres fra platformen. Emnet er komplekst, og vi star naturligvis til rådighed for at konsultere på et mere specifikt grundlag til hver en tid, men på det praktiske niveau vil vores platform være i stand til at gøre opmærksom på og rådgive på grundlæggende vis.

Så – ikke kun for så vidt angår regulering, men også for så vidt angår hvor hjælpsom vores platform vil være til at overvinde de forhindringer, der frembydes af store mængder regulering – som sangen siger: "b-b-b-baby, you just ain't seen nothin' yet."